Aliĝilo por "Eroŝenko-tagoj 2016"
Persona nomo:
Familia nomo:
Sekso: viro virino
Naskiĝdato:
Jaro de esperantistiĝo:
Lando:
Urbo:
Retadreso:
Telefono:
Skajp-nomo:
Manĝ-prefero:
     ĉionmanĝanto
     vegetara
     vegana
Aliĝas por:
Kontribuo / aldona informo: